KROM-portalen Sandviken

Här samlas in- och utgående information mellan Sandvikens kommun och Arbetsförmedlingens leverantörer inom tjänsten Kundval Rusta och Matcha (KROM).

Vanliga frågor & svar

I det följande redovisar vi svar på de vanligaste frågeställningarna, samt kontaktuppgifter kopplat till respektive frågeområde:

1. Vuxenutbildning

Den som önskar studievägledning för vuxenutbildning kan vända sig till studie- och yrkesvägledningen på Centrum för Vuxnas Lärande CVL i Sandviken.
Studievägledning hjälper deltagaren att komma vidare med sina tankar om studier och yrken.
Du når oss på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig med:
• Vägledningssamtal
• Information om olika yrken och utbildningsvägar
• Upprätta en individuell studieplan
• Planera studier för gymnasieexamen eller ett slutbetyg

Vad behöver jag ta med till mitt samtal med en studievägledare?
Ta med dina betyg. Förbered dig för samtalet genom att skriva ner dina frågor. Är du intresserad av andra utbildningar än de som finns hos CVL, ta gärna med information om utbildningen.

Ansökan och antagning till CVL
Välkommen att göra din ansökan till Centrum för Vuxnas lärande. Här hittar du länkar till mer information hur du gör din ansökan.

https://sandviken.se/cvl

Hur vet jag att jag har blivit antagen?
När du har sökt kurser, får du ett svarsmail till din e-postadress. Du får även ett antagningsbesked till din e-post.
Du kan följa ditt ärende i elevingången som finns på CVLs hemsida och där syns också om du blivit antagen.

Övriga frågor, som inte besvaras av ovanstående frågor och svar 1-4, kring vuxenutbildningen för inskrivna deltagare i KROM kan skickas till: medborgarservice@sandviken.se.

Vår ambition är att besvara dessa frågor inom 5 arbetsdagar.

2. Praktik

Sandvikens kommun nyttjar i första hand tillgängliga kommunala praktikplatser för inskrivna i kommunens egen satsning på ”FBE 2.0” (Från bidrag till egen försörjning 2.0), eller för utbildningspraktik m m.

För de deltagare i exempelvis aktiviteter inom ”FBE 2.0”, och som samtidigt finns inskriven hos KROM-leverantör, behöver avstämning göras mellan kommun och KROM-leverantör. Enligt de av Af upprättade rutinerna är det berörd individ som ska vara informationsbäraren mellan kommunen och KROM-leverantör. Men det kan även bli aktuellt med kontakt direkt mellan kommunens kontaktansvariga och KROM-leverantör, exempelvis för trepartssamtal med språkstöd.

I händelse av att det finns fler platser tillgängliga kan dessa upplåtas för praktik för inskrivna i KROM. Praktikplatssamordningen för arbetslösa hanteras av Arbetslivsförvaltningen inom Sandvikens kommun.

Förfrågan om praktikplats, med angivelse av kontaktuppgifter till aktuell person (för exempelvis utdrag ur straffregistret, bakgrund m m) samt önskemål om praktikområde/verksamhet kan skickas till: arbetslivpostlada@sandviken.se

Vår ambition är att besvara dessa frågor inom 5 arbetsdagar.

Sandvikens kommun nyttjar i första hand tillgängliga kommunala jobb- och studieinriktade rehabiliteringsplatser för inskrivna i kommunens egen satsning på ”FBE 2.0” (Från bidrag till egen försörjning 2.0).

Enligt riktlinjerna från Arbetsförmedlingen ingår inte arbetsträning i KROM, vilket innebär att alla förfrågningar gällande KROM-deltagare om vilka aktiviteter som definieras som arbetsträning/rehabilitering behöver beslutas av Arbetsförmedlingen.

Vid placering av KROM-deltagare på praktik i kommunen behöver KROM-leverantören teckna ett praktikavtal med Arbetslivsförvaltningen gällande ansvar för placerad deltagare, för försäkringsskydd, för uppföljning och kommunikation med handledare på arbetsplatsen, eventuella avslut och omplaceringar m m.

Om dessa placeringar genererar kostnader, utöver de som kommunen redan har budgeterade, kan kommunen behöva debitera ansvarig KROM-leverantör för dessa. Det kan exempelvis gälla extrakostnader för resor, arbetskläder, skyddsutrustning, extra personalkostnader m m.

Eftersom merkostnadsersättning inte utgår från Arbetsförmedlingen inom KROM behöver i så fall kommunen och KROM-leverantör, i de fall ej budgeterade extrakostnader uppstår för kommunen, komma överens om ekonomisk ersättning i annan ordning.

3. Språkstöd

Sandvikens kommun använder språkstödjare i sin egen satsning på ”FBE 2.0” (Från bidrag till egen försörjning 2.0).

I de fall att KROM-leverantör önskar del av kommunens språkstöd behövs ett särskilt avtal tecknas med kommunen som reglerar omfattning samt ekonomisk ersättning samt övriga villkor för detta.

Förfrågan om avtal med kommunen om del av språkstödet kan skickas till:

arbetslivpostlada@sandviken.se

Arbetslivsförvaltningens etableringskoordinatorer arbetar med kompetensstöd och service till företag och arbetsgivare vad gäller praktik och anställningar med lönesubventioner för utrikesfödda.

I de fall att KROM-leverantör önskar samarbete med kommunens etableringskoordinatorer behövs ett särskilt avtal tecknas med kommunen som reglerar omfattning samt ekonomisk ersättning samt övriga villkor för detta.

Förfrågan om samarbetsavtal med kommunens etableringskoordinatorer kan skickas till:

arbetslivpostlada@sandviken.se

Vad är KROM-portalen?

Syftet med denna sida är att samla det in- och utgående informations- och kommunikationsbehoven mellan Sandvikens kommun och Arbetsförmedlingens leverantörer inom tjänsten Kundval Rusta och Matcha (KROM).

Portalen är uppdelad på vuxenutbildningsfrågor och frågor gällande praktikplatser och jobbinriktade aktiviteter samt frågor gällande språkstöd  och lönesubventionerade anställningar i företag och kommun.

026-24 00 00

Kl. 08.00–16.00 helgfria vardagar

Adress: Vallhovskroken 3, 811 80 Sandviken

Kontakta oss