KROM-portalen Sandviken

Här samlas in- och utgående information mellan Sandvikens kommun och Arbetsförmedlingens leverantörer inom tjänsten Kundval Rusta och Matcha (KROM).

Vanliga frågor & svar

I det följande redovisar vi svar på de vanligaste frågeställningarna, samt kontaktuppgifter kopplat till respektive frågeområde:

Vad är KROM-portalen?

Syftet med denna sida är att samla det in- och utgående informations- och kommunikationsbehoven mellan Sandvikens kommun och Arbetsförmedlingens leverantörer inom tjänsten Kundval Rusta och Matcha (KROM).

Portalen är uppdelad på vuxenutbildningsfrågor och frågor gällande praktikplatser och jobbinriktade aktiviteter samt frågor gällande språkstöd  och lönesubventionerade anställningar i företag och kommun.

026-24 00 00

Kl. 08.00–16.00 helgfria vardagar

Adress: Vallhovskroken 3, 811 80 Sandviken

Kontakta oss