Om webbplatsen

Webbtillgänglighet

Här följer en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som listar vilka brister det finns i tillgänglighet och information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister eller inte kan ta del av innehållet.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Åtgärder har tagits för att navigering, länkar och kontrastspråk som inte nämns nedan, överensstämmer med nivå AA av riktlinjerna.

Kända brister i tillgängligheten

Bilder – Vissa bilder saknar beskrivande text och titel.
Formulär – Det finns input-fält som saknar platshållartext.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen:

  • behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig
  • upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet

 

Arbetslivsförvaltningen, Telefon: Medborgarservice 026-24 00 00

E-post: arbetslivsnamnden@sandviken.se
Om du väljer att du vill ha återkoppling får du det inom två arbetsdagar.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts av utomstående expertis och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Verktyg som har används för att granska webbplatsen:

Google Lighthouse Accessability

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-02-22. 

 

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakt – Myndigheten för digital förvaltning